bokning@magasinbolaget.se | 08-555 006 70


 • MATERIAL & LÄMNING


  BOKNINGSVILLKOR

  ANNONSBOKNING
  Annonsbokning ska ske senast kl. 10.00 tre veckor före införingsdag.
  Bokning kan göras via din ordinarie kontaktperson, via telefon 08-555  006  70
  eller via mejl bokning@magasinbolaget.se

  AVBOKNING ELLER ÄNDRING
  Avbokning eller ändring i bokning ska ske skriftligen och lämnas senast kl. 10.00 tre veckor före införingsdag. Vid avbokning av del i kampanj erhåller tidningen rätt att debitera rabatt som då felaktigt erhållits.

  ANNONSLÄMNING
  Färdigt annonsmaterial ska lämnas senast kl. 10.00 två veckor före införande.
  Material ska levereras som tryckbar PDF-fil och följa våra riktlinjer för magasinbilagor. Färdigt annonsmaterial ska lämnas via www.annonsdax.se/print.html

  PRISER
  Alla priser som anges är inklusive reklamskatt. Moms tillkommer.

  BETALNINGSVILLKOR
  10 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta beräknad enligt § 6 Räntelagen.

  REKLAMATIONER
  Anmärkning mot införd annons ska göras inom tre arbetsdagar efter införande och faktura senast åtta dagar. Felaktigheter i annonsmaterial som inkommit efter materialstopptid kan ej reklameras.

  ANNONSGRANSKNING
  Tidningarna förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser.

  TIDNINGARNAS ANSVAR
  Ansvar för fel i annons är begränsat till maximalt annonskostnaden. För skada på grund av utebliven eller felaktigt producerad annons ansvaras inte.


  MATERIALINFORMATION

  ANSVAR
  Kunden ansvarar för att annonsmaterialet är korrekt producerat och överensstämmer med våra specifikationer. Kunden ansvarar för att annonsmaterialet finns annonsmottagningen tillhanda innan utsatt materialstopptid.

  CHECKLISTA
  Kontrollera följande punkter innan nu skickar PDF-filer:

  • Att storleken överensstämmer med den bokade ytan.
  • Att utfallet är 4 mm runt om (vid utfallande format) och innehåller skärmärken.
  • Att alla RGB-bilder konverterats till CMYK eller Gråskala.
  • Att alla CMYK-bilder är högupplösta i minst 300 ppi och monterade i 100% storlek.
  • Att alla teckensnitt är inkluderade eller vektoriserade (gjorda som banor).
  • Att alla dekorfärger i annonsen (oftast logotyper) är konverterade till CMYK.
  • Att färgmängden inte överskrider den maximalt tillåtna.
  • Att inte använda för liten storlek på text som förekommer på flerfärgad bakgrund.
  • Att text som ska vara svart inte är 4-färgsseparerad.

  ANNONSFORMAT
  Annonsmaterialet ska levereras i det bokade annonsformatet: med skärmärken och
  utfall vid utfallande annons; utan skärmärken och utfall vid annons på satsytan.

  BILDER
  Alla bilder och färger ska vara i CMYK med upplösning på minst 300 ppi.
  Optimal konvertering av bilder görs i bildbehandlingprogram.

  CMYK
  Färgannonser ska sparas i CMYK. Färger från andra färgsystem kommer att konverteras
  till CMYK. Ansvar för eventuella färgavvikelser vid konverteringen från
  annat färgsystem ligger hos materiallämnaren.

  FÄRGMÄTTNAD
  Färgmättnaden får ej överstiga maximalt tillåtna värde för respektive bilaga. Överstigande färgmängd kan orsaka smetning i trycket.
  Se www.annonsdax.se/print.html mer information.

  ICC-PROFILER
  ICC-profiler för konvertering till CMYK-färger finns att hämta under www.annonsdax.se/print.html

  PDF-FILER
  PDF-filer ska vara gjorda i version PDF 1.3 (PDF/X-1a:2001). En PDF-fil får endast innehålla en annons. Om du behöver leverera fler annonser skall dessa delas upp
  i separata PDF-filer.

  TEXT
  För svart text, kontrollera att texten endast är i 100% svart (K). Om du väljer att ha negativ text på flerfärgad bakgrund, använd gärna ett linjärt typsnitt i minst 12 pt i halvfet stil. Negativ text på en enfärgad bakgrund bör vara minst 10 pt.


  Typsnitt som används ska vara av typen PostScript Typ 1. Andra typsnitt som TrueType, CID-kodade typsnitt eller egentillverkade typsnitt rekommenderas inte då dessa ej kan hanteras på ett säkerställt sätt. Alla typsnitt som förekommer i annonser ska inkluderas i filen vid leverans, alternativt ska textkonturer skapas av typsnitten.


  ANNONSPRODUKTION

  ANNONSMANUS
  Som kund ansvarar du för att manus, text och bilder till annonser som ska produceras är oss tillhanda senast kl. 16.00 två arbetsdagar före materialstopptid (normalt 2 veckor innan införande för Aftonbladets bilagor). Ändringar i korrektur ska göras skriftligen och lämnas senast 10.00 en arbetsdag före första införandet. Materialadressen är bilaga@annonsdax.se

  Manus
  Manus ska lämnas skriftligt, så utförligt och detaljerat som möjligt per mail, inkluderat alla önskemål om färger, bilder, logotyper, layout, rubriker, typsnitt mm.

  Textfiler
  Ska mailas eller levereras som textfiler och sparas som .doc, .txt eller .rtf-fil.

  Bilder
  Bilder ska levereras som högupplöst EPS-, JPEG- eller TIFF-bild. Färg- och gråskalebilder ska ha en upplösning på minst 300 ppi i 100% storlek och streckbilder 1200 ppi. Undvik bilder från webben då dessa är anpassade för visning just där och inte för tryck. Ansvar för eventuell kvalitetsförlust vid skalning eller för nersparade bilder från internet ligger hos materiallämnaren.

  Logotyper
  Logotyper som innehåller text skall vara vektoriserade och levereras som EPS-fil.

  Typsnitt
  Vi har tillgång till Adobes typsnittsbank.

  KONTAKT
  Vid eventuella frågor kring material kontakta Annonstraffic på telefon 08-555 006 22
  eller via mejl bilaga@annonsdax.se

  Begärd placering +20% extra från placeringens originalkostnad.


  ANNONSBOKNING:

  Telefon: 08-555 006 70
  BOKNINGSSTOPP:
  Senast 3 veckor före införandedatum.
  MATERIALSTOPP:
  Senast 2 veckor före införandedatum.
  ANNONSLÄMNING & MATERIALKRAV
  www.annonsdax.se/print.html
  Telefon: 08-555 006 22
  Ett samarbete mellan Aftonbladet och Annonsdax