bokning@magasinbolaget.se | 08-555 006 70

 • RESA – EN OSLAGBAR RESKAMRAT

  Aftonbladets drömfabrik RESA är Sveriges mest lästa resetidning. Med en balanserad mix av inspirerande reportage, guider, tips, trender och handfast hjälp kring resande var RESA redan tidigare dominerande i sin genre. I och med det nya täta samarbetet med söktjänsten destination.se och resecommunityn Resdagboken har RESA numera en särställning också när det gäller service och läsarmedverkan. Tidningen RESA kommer ut 8 gånger per år. Den vänder sig både till charterfolket, den som då och då sticker iväg på en avkopplande weekendresa och alla de som längtar efter Det Stora Äventyret.

  FAKTA RESA

  MÅLGRUPP: Människor i alla åldrar som älskar att resa.
  KÖNSFÖRDELNING: 45% män, 55% kvinnor.
  UTGIVNINGSPLAN:
  PRIS FÖR TIDNINGEN: 35 kr.
  RÄCKVIDD: 149 000 läsare.
  Källa räckvidd/demografi: Orvesto konsument 2014:helår

  PRISER & FORMAT  UPPSLAG
  Satsytans format:

  410 x 273 mm
  Utfallande format:
  434 x 298 mm
  + 4 mm skärsmån
  Pris: 95 500 kr


  HELSIDA
  Satsytans format:

  195 x 273 mm
  Utfallande format:
  217 x 298 mm
  + 4 mm skärsmån
  Pris: 54 000 kr


  HALVSIDA - STÅENDE
  Satsytans format:

  95 x 273 mm
  Utfallande format:
  107 x 298 mm
  + 4 mm skärsmån
  Pris: 29 000 kr


  HALVSIDA - LIGGANDE
  Satsytans format:

  195 x 135 mm
  Utfallande format:
  217 x 147 mm
  + 4 mm skärsmån
  Pris: 29 000 kr


  KVARTSIDA - STÅENDE
  Satsytans format:

  45 x 273 mm
  Utfallande format:
  57 x 298 mm
  + 4 mm skärsmån
  Pris: 15 000 kr


  KVARTSIDA - LIGGANDE
  Satsytans format:

  195 x 64 mm
  Utfallande format:
  217 x 78 mm
  + 4 mm skärsmån
  Pris: 15 000 kr


  KVARTSIDA - KVADRATEN
  Satsytans format:

  95 x 135 mm
  Utfallande format:
  107 x 147 mm
  + 4 mm skärsmån
  Pris: 15 000 kr

  Begärd placering +20% extra från placeringens originalkostnad.


  ANNONSBOKNING:

  Telefon: 08-555 006 70
  BOKNINGSSTOPP:
  Senast 3 veckor före införandedatum.
  MATERIALSTOPP:
  Senast 2 veckor före införandedatum.
  ANNONSLÄMNING & MATERIALKRAV
  www.annonsdax.se/print.html
  Telefon: 08-555 006 22
  Ett samarbete mellan Aftonbladet och Annonsdax